Podmínky a prohlášení BSM Consulting s.r.o.

Podmínky a prohlášení BSM Consulting s.r.o.

     Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a BSM Consulting s.r.o.. Svým přístupem, prohlížením a nebo použití této webové stránky potvrzujete, že jste si přečetl, porozuměl a souhlasíte, že budete vázán těmito podmínkami v souladu s platnými zákony a předpisy. Jestliže nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte tyto webové stránky.

     Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnická práva nebo informace o autorských právech. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

     Informace na těchto webových stránkách mohou být změněny nebo aktualizovány bez upozornění.

     Společnost BSM Consulting s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za správnost informací poskytovaných společností BSM Consulting s.r.o.. BSM Consulting s.r.o. neposkytuje žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví na vlastních stránkách.

     BSM Consulting s.r.o. nechce od Vás dostávat důvěrné nebo zákonem chráněné informace prostřednictvím našich webových stránek s výjimkou těch stránek a informací, kde je uvedeno upozornění. Upozorňujeme, že veškeré informace nebo materiály zaslané společnosti BSM Consulting s.r.o. nebudou považovány za důvěrné. Zasláním jakékoliv informace nebo materiálu udělujete společnosti BSM Consulting s.r.o. neomezenou, neodvolatelnou licenci používat, reprodukovat, zobrazovat, předvádět, upravovat, přenášet a distribuovat tyto materiály nebo informace, a souhlasíte s tím, že BSM Consulting s.r.o. může volně používat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky, které jste nám poslali pro jakýkoliv účel. Nicméně, nebudeme Vaše jméno nebo jiné Vámi poskytnuté údaje zveřejňovat. Informace nebo materiály, které nám poskytnete nepoužijeme pokud: (a) nezískáme Vaše povolení k užití Vašeho jména, nebo (b) Vás napřed neupozorníme, že materiály nebo informace odešlete na určitou část těchto webových stránek a budou zveřejněny nebo jinak použity s uvedením Vašeho jména, nebo (c) že to vyžaduje zákon.

Obchodní vztahy

     BSM Consulting s.r.o. nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto stránek. Při přístupu k webovým stránkám, i když mohou obsahovat logo BSM Consulting s.r.o. , si uvědomte, že je nezávislá na společnosti BSM Consulting s.r.o.. BSM Consulting s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad obsahem tohoto webu. Kromě toho, odkaz na stránky (weby) BSM Consulting s.r.o. neznamená, že BSM Consulting s.r.o. souhlasí nebo přijímá jakoukoliv zodpovědnost za obsah nebo použití takovýchto webových stránek. Je na Vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že cokoliv vybíráte pro vaše použití, neobsahuje takové položky jako viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

     V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE BSM Consulting s.r.o. ODPOVĚDNA ŽÁDNÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, MIMOŘÁDNÉ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLIV ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČI JINDE, A TO I KDYŽ JSME VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

     BSM Consulting s.r.o. může kdykoliv revidovat tyto podmínky a aktualizovat tento zápis. Používáním těchto webových stránek souhlasíte, že budete vázáni i takovými změnami, a proto pravidelně navštěvujte tuto stránku a zjistěte tak současné podmínky, kterými jste vázáni.

Aktuality

3. března 2010

   Pro podporu a prezentaci našich služeb byl spuštěn náš firemní web. Děkujeme Vám za jakékoliv další podněty ke zlepšení naší webové prezentace sloužící k aktivní komunikaci směrem k Vám našim zákazníkům.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 BSM Consulting s.r.o                 | Podmínky a prohlášení | Domů | Mapa stránek | Kontakt