Projektový management, řízení a zpracování zakázek

  • Projektový management
  • Řízení zakázky
  • Zpracování projektů

Projektový management

V rámci přípravných prací na rozsáhlejším projektu je vhodné zpracovat projekt - to znamená vědět cokdyjakkdeza kolik. Cílem projektového managementu je zajistit, aby u realizovaného prokjektu byl dodržen časový harmonogram projektu, projekt byl zpracován v požadované kvalitě a za stanovené náklady.

Řízení projektu vyžaduje mimnimálně tyto manažerské dovednosti:

  1. Definování
  2. Plánování
  3. Vedení
  4. Sledování
  5. Zakončení

Využitím našich zkušeností v těchto výše uvedených dovednostech Vám pomůže lépe zvládnout časovou a nákladovou část projektu.

Řízení zakázky

 

 

 

 

 

Zpracování zakázek

 

projektový management
© 2010 BSM Consulting s.r.o                 | Podmínky a prohlášení | Domů | Mapa stránek | Kontakt