Služby telemarketingu

 • O telemarketingu
 • Nabídka služeb
 • Ceny za služby

Call centrum jako nástroj aktivní podpory Vašich služeb a výrobků.

     Call centrum ať již pasivní či aktivní je v současnosti efektivní a silný nástroj podpory služeb a výrobků a to jak ve fázi nabídky, tak ve fázi poprodejního servisu a následného zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytovanou službou či výrobkem. Důležitou výhodu, kterou tento nástroj poskytuje je i tzv. průzkum trhu před uvedením služby či výrobku na trh a to jako součást marketingového mixu. Níže je uveden výzkum spokojenosti a požada vky při využití služeb Call centra.

Průzkum jednotlivých oblastí využití služeb Call centra

Pomoc při potížích a poskytnutí odborné pomoci.
  Pravidelně do 10%
  Občas do 40%
Informace o telefonních číslech, jízdních řádech, kulturních akcích atp.
  Pravidelně do 15%
  Občas do 30%
Sjednávání schůzek o poskytnutí služby (zásilkové služby, změna smlouvy atp.
  Pravidelně do 15%
  Občas do 20%
Informace o nabídce firem – poskytované služby a výrobky.
  Pravidelně do 10%
  Občas do 20%
Poprodejní služby a zjišťování spokojenosti zákazníků s posktnutou službou nebo výrobkem.
  Pravidelně do 5%
  Občas do 10%

     Důležitým prvkem pro poskytování služeb Call centra je také naplnění následujících představ o službách a přístupu k respondentům:

 1. Příjemné jednání operátora
 2. Splnění účelu telefonátu
 3. Dostupnost získání kontaktu
 4. Rychlost spojení s pověřenou osobou
 5. Rychlost vyřízení telefonátu

     V naší činnosti při provozu Call centra se zaměřujeme na splnění požadavků na tuto službu ze strany našich klientů a současně s respektování požadavků respondentů. Tyto znalosti umožňují poskytovat kvalitní a efektivní telemarketingové služby pro naše klienty.

Nabídka služeb v telemarketingu.

Poskytované služby:

1. Sjednávání schůzek

  Sjednávání schůzek obchodníkům pomocí callcentra Vám umožní zvýšit jejich efektivitu a jejich prodejní výsledky. Naši operátoři Vám dohodnou jednotlivé schůzky u vašich zákazníků. Předjednání schůzky Vám pomůže snížit komunikační bariéru s Vašimi potencionálními zákazníky a zvýšit pravděpodobnost úspěchu u zákazníků, kteří mají o Vaše služby či výrobky skutečný zájem.

2. Telefonické pozvání na akce a potvrzování účastí

  Vhodné při pořádání seminářů nebo firemních prezentací či jiných organizačně náročných akcí.

3. Prodej po tefonu

  Připravujeme

4. Mystery calling, mystery shopping

  Zjišťovací Benchmarking v podstatě jde o porovnání Vašich výrobků či služeb z konkurencí např. jak se k zákazníkům chová konkurence - v čem je lepší, co poskytuje za výhody, proč je výrobek či služba oblíbená?

5. Průzkum trhu, průzkum spokojenosti zákazníků

  Ankety a výzkumy průzkumu trhu zákazníků - zajímá Vás jak Vás hodnotí Vaši zákazníci? Co je lepšího či horšího na Vašich výrobcích či službách? Jak jsou Vaši zákazníci spokojeni s poprodejním servisem? Co by bylo dobré vylepšit na komunikaci s Vaším zákazníkem?

6. Získávání souhlasu k e-mailové komunikaci

  Dražší ale profesionální a citlivý přístup k získání souhlasu s doručování e-mailové komunikace směrem k Vašim stávajícím či potencionálním zákazníkům.

Postup realizace kampaně

 1. zjištění potřeb a požadavků na straně klienta
 2. návrh vhodné strategie a cílové skupiny respondentů
 3. příprava obsahu hovoru a databázové struktury
 4. odsouhlasení obsahu hovoru s klientem
 5. realizace kampaně
 6. průběžný monitoring a reporting kampaně

Pro potřeby úpravy kampaně jsme v průběhu kampaně s klientem v pravidelném kontaktu, tak aby bylo možné reagovat na případné jeho další potřeby s cílem maximalizovat efektivitu průběhu kampaně.

Hovory operátorů mohou být na základě požadavku klienta monitorovány a zaznamenávány (formát MP3).

Výsledky jednotlivých kampaní jsou klientovi předávány v předem dohodnutém formátu výstupu (XLS, DOC, PDF).

 

Cena a smluvní podmínky

Pro naší nabídku nás prosím kontaktujte prostřednictvím poradny - kontaktního formuláře.

Prosíme o uvedení následujících informací do poptávky pro kvalitní zpracování nabídky dle vašich požadavků:

 1. O jakou kampaň z naší nabídky máte zájem?
 2. Uveďte Vaši časovou představu - v jakém termínu chcete kampaň realizovat?
 3. Uveďte zda máte databázi vlastní, nebo budete požadovat vytvoření nové databáze na základě Vašich požadavků.
 4. Požadovaný rozsah databáze (počet respondentů), případně počet a rozsah otázek a dotazů.
 5. Váš požadavek na monitoring kampaně (snižuje se významným způsobem výtěžnost - klesá zhruba na 20% z počtu oslovených respondentů).
 6. Formát výměny databází (soubory xls,dbf, doc či jiné).

Děkujeme za Váš zájem o naše služby.

 

 

ikona-telemarketing
© 2010 BSM Consulting s.r.o                 | Podmínky a prohlášení | Domů | Mapa stránek | Kontakt