Poskytujeme činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
mzdy a personalistiku pro všechny typy organizací.

 • Vedení účetnictví
 • Daňová evidence
 • Personalistika a mzdy
 • Ceny za služby

Vedení účetnictví

 • kompletní vedení účetnictví
 • zpracování účetních závěrek (měsíčně, kvartálně, ročně)
 • vedení skladové evidence
 • zpracování veškerých daňových přiznání vč. jejich příloh
 • podání daňových přiznání
 • zastupování klientů na úřadech
 • zpracování směrnic
 • kontrolu a rekonstrukci účetnictví za minulá období
 • zpracování podnikatelských záměrů a podkladů pro získání úvěru

Dále zajišťujeme

 • osobní přepravu dokladů
 • setřídění účetních dokladů
 • nascenování účetních dokladů k následné archivaci
 • jiné administrativní práce, které vás časově zatěžují

 

 

 

 

 

 

 

Vedení daňové evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • evidence majetku
 • zpracování roční závěrky
 • zpracování veškerých daňových přiznání vč. jejich příloh
 • podání daňových přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zastupování klientů na úřadech
 • zpracování směrnic
 • kontrolu a rekonstrukci daňové evidence za minulá období
 • zpracování podnikatelských záměrů a podkladů pro získání úvěru

Dále zajišťujeme

 • osobní přepravu dokladů
 • setřídění účetních dokladů
 • nascenování účetních dokladů k následné archivaci
 • jiné administrativní práce, které vás časově zatěžují

 

 

 

Personalistika a mzdy

 • vedení personální agendy
 • měsíční zpracování mezd včetně příkazů k úhradě
 • přihlášení (odhlášení) zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • vypracování pracovních smluv a dodatků k pracovním smlouvám
 • měsíční zpracování přehledů na OSSZ a zdr. pojišťovnu včetně příkazů k úhradě a jejich podání
 • vyúčtování srážkové daně, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • zhotovení evidenčních listů důchodového pojištění vč. podání
 • zastupování na úřadech
 • poradenské konzultace

 

 

 

 

 

 

Cena za služby

   Kontaktujte nás pro cenovou nabídku nebo požadavku na nabídku řešení pro Vaší organizaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikona-ucetnicvi
© 2010 BSM Consulting s.r.o                 | Podmínky a prohlášení | Domů | Mapa stránek | Kontakt